Bott & Karoń

Jacek Rozenek o życiu po udarze 
i powrocie do sprawności