Bott & Karoń

Leczymy

Bott & Karoń

Co leczymy

Zajmujemy sią leczeniem ostrych i przewlekłych zespołów bólowych, a także diagnozowaniem i leczeniem schorzeń neurologicznych.

Bóle migrenowe

Diagnozujemy i leczymy schorzenia neurologiczne, a także specjalizujemy się w leczeniu ostrych i przewlekłych zespołów bólowych.

bottkaron_box10
Migrena
Klasterowy ból głowy
Polekowe bóle głowy
Samoistne bóle głowy
Padaczka
Zawroty głowy
bottkaron_box12

Przewlekłe zespoły bólowe

Zajmujemy sią leczeniem ostrych i przewlekłych zespołów bólowych, a także diagnozowaniem i leczeniem schorzeń neurologicznych.

Diagnozujemy i leczymy schorzenia neurologiczne, a także specjalizujemy się w leczeniu ostrych i przewlekłych zespołów bólowych.

Neuralgia trójdzielna
Neuralgia popółpaścowa
Polineuropatia cukrzycowa
Zespoły bólowe kręgosłupa
Ból ramienia
Zespoły uciskowe nerwów
Choroba Parkinsona
Zespoły otępienne - choroba Alzheimera
Zespół mięśnia gruszkowatego
Fibromialgia
Bóle pourazowe
Bóle pooperacyjne
Bóle fantomowe
Kauzalgia

Migrena

W Polsce na migrenę choruje około 4,5 mln osób, czyli 12% społeczeństwa. Kobiety chorują 3 razy częściej niż mężczyźni. Szczyt zachorowania na migrenę to wiek pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Migrena jest częstą przyczyną niepełnosprawności osób młodych, szczególnie młodych kobiet.

Co to jest migrena? Migrena to samoistny bardzo silny lub silny najczęściej połowiczy ból głowy, którego napad trwa od 4 do 72 godzin, towarzyszą mu nudności bądź wymioty.

Charakterystyczną cechą dla tego bólu głowy jest narastanie podczas wysiłku fizycznego i współtowarzyszenie takich objawów jak: nadwrażliwość na hałas, zapach i światło.

Brak odpowiednio dobranego leczenia prowadzi do nasilenia migren i zwiększenia częstotliwości występowania napadów.

Leczymy zarówno pojedynczy napad migreny jak i wdrażamy profilaktykę migreny w momencie, kiedy liczba napadów wynosi dwa lub więcej w miesiącu i znacząco wpływa na jakość życia.

bottkaron_box10
bottkaron_box16

Przewlekłe zespoły bólowe

A może cierpisz już na migrenę przewlekłą? Kiedy ją rozpoznać?

Diagnozujemy i leczymy schorzenia neurologiczne, a także specjalizujemy się w leczeniu ostrych i przewlekłych zespołów bólowych.

Migrena niewłaściwie leczona lub całkowicie nie leczona często ulega chronifikacji, czyli przechodzi w fazę przewlekłą.

Oznacza to, że w ciągu miesiąca masz ponad 15 dni bólu głowy, z czego minimum 8 dni są to bóle migrenowe. Taka migrena znacznie upośledza jakość życia pacjenta.

Taka migrena bezwzględnie musi być leczona. Do metod stosowanych w tego typie migreny mamy leki doustne ( np. z grupy leków p/padaczkowych- stosowane na stałe przez kilka miesięcy) toksynę botulinową i przeciwciała monoklonalne.

Klasterowy ból głowy

Samoistny ból głowy, dość rzadko występujący, dotykający częściej mężczyzn niż kobiet.

Ból głowy, którego napad trwa od 15 do 180 minut najczęściej jednostronny, zajmujący okolicę czołową, nadoczodołową lub skroniową z towarzyszącym łzawieniem z oka, uczuciem zatkanego nosa, zaczerwieniem twarzy, a czasem także opadnięciem powieki. Pacjent często podczas napadu bólu jest pobudzony.

Napady bólowe występują po kilka razy w nocy lub w ciągu dnia.

Do leczenia napadu bólu stosujemy oddychanie czystym tlenem. Można również stosować tryptany do nosowe lub w iniekcjach.

bottkaron_box14
bottkaron_box13

Polekowe bóle głowy z odbicia

Polacy plasują się w pierwszej piątce krajów o najwyższym zużyciu leków przeciwbólowych!!!

Polekowe bóle głowy występują u osób z samoistnym bólem głowy, które nadużywają leków przeciwbólowych:

>10 dni/miesiąc przyjmowania tryptanów (np.: sumatriptan, zolmitriptan), ergotaminy lub opioidów (np. kodeina) lub >15 dni/miesiąc przyjmowania niesterydowych leków przeciwzapalnych ( np. ketoprofen, ibuprofen itd.) lub kombinacji minimum 2 leków.

Jedną z metod leczenie polekowych bólów głowy jest drastyczne ich odstawienie, co niestety wiąże się z zespołem odstawiennym – psychicznym od leków przeciwbólowych i może być związane z nudności i wymioty, biegunka, niepokój, nerwowość, bóle całego ciała, dreszcze, a także zaburzenia snu.

Udar mózgu i choroby naczyniowe mózgu

Czy wiesz, że w Polsce co 6 minut ktoś doznaje udaru mózgu? Obecnie jest to jedna z głównych przyczyn śmiertelności i najczęstsza przyczyna niepełnosprawności naszego społeczeństwa.

Udary mózgu dzielimy na niedokrwienne, krwotoczne i krwotoki podpajęcze.

Najczęstsze są udary niedokrwienne około 70-80%, które wynikają z zamknięcia naczynia tętniczego, może to być duże lub małe naczynie tętnicze.

Udary krwotoczne natomiast potocznie nazywane wylewem – to wynaczynienie krwi do tkanek mózgu. Udary krwotoczne mogą być spowodowane malformacją naczyniową lub przebiegać w wyniku wysokiego ciśnienia tętniczego.

Krwawienia podpajęcze najrzadsze, ale obarczone największą śmiertelnością to najczęściej pęknięte tętniaki mózgu.

W zależności od zajętego obszaru mózgu, objawy udaru mogę przybierać różne postaci:

- niedowład lub porażenie kończyn górnej lub dolnej
- zaburzenia widzenia
- zaburzenia mowy
- zaburzenia gałko ruchowe
- zawroty głowy zaburzenia świadomości

Udar jest stanem nagłym, zagrożeniem życia, często jego konsekwencje są trudne zarówno dla pacjenta jak i dla rodziny - opiekuna, który będzie się potem chorym zajmował. Ważne jest aby za pomocą prawidłowo dobranych terapii zabezpieczyć pacjenta przed kolejnym udarem.

Po incydencie naczyniowym mózgu wskazana jest także odpowiednia rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja funkcji poznawczych, rehabilitacja mowy, opieka psychologiczna, a także właściwa dieta.

bottkaron_box17

Materiały dla pacjenta

Zapraszamy do pobrania materiałów

Zgoda na wykonanie blokady

Zgoda Pacjenta na podanie PRP-PRF

Zgoda pacjenta na zabieg z użyciem preparatu toksyny botulinowej

Dzienniczek bólów głowy

Jak się przygotować do badania

Dzienniczek sprawności ruchowej Choroba Parkinsona

Bott & Karoń

Medycyna Jakości Życia

Naszą misją jest poprawa stanu zdrowia i dobrostanu pacjentów poprzez zapewnienie najwyższej jakości opieki zdrowotnej i kompleksowego leczenia.