Bott & Karoń

Techniki interwencyjne leczenie bólu

Są to techniki zabiegowe, które polegają na precyzyjnym wprowadzeniu igły lub specjalnej sondy w miejsce dotknięte schorzeniem bądź w pobliże nerwu przewodzącego ból. Zabiegi takie przeprowadza się pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego w USG.

Najczęściej wykonywana jest blokada selektywna, polega ona na miejscowym podaniu leku znieczulającego miejscowo (LZM), samego lub z glikokortykosteroidem (GKS), opioidem lub koanalgetykiem.
Efekt przeciwbólowy blokady u chorych z bólem przewlekłym zwykle trwa znacznie dłużej niż działanie
LZM z powodu przerwania błędnego koła „bólu powodującego ból”, rozluźnienie miejscowych przykurczów mięśniowych i nadmiernego skurczu naczyń, co powoduje zmniejszenie uwalniania substancji zapalnych
z tkanek obwodowych. Dochodzi także do zmiany właściwości neuronów czuciowych w miejscu bólu, wygasza to nieprawidłową aktywność receptorów bólowych i zmniejsza ich nadwrażliwość. Dzięki temu drażnienie obwodowe nie zostaje rozpoznane w wyższych piętrach układu nerwowego (OUN) jako ból.

Typy blokad:

Blokady diagnostyczne których celem jest potwierdzenie prawidłowej lokalizacji schorzenia
oraz ocena stopnia i czasu ustąpienia bólu. Efekt blokady wraz z historią choroby pacjenta pozwala
na ustalenie planu leczenia, który uwzględnia stosunek korzyści do ryzyka danej metody terapeutycznej.
Blokady terapeutyczne (lecznicze) które są skuteczne zarówno w przypadku bólu przewlekłego
u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów a także u chorych z bólem
mięśniowo-powięziowym jak i z bólem neuropatycznym.

W jakich schorzeniach stosujemy blokady terapeutyczne:

 • choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego lub stawu biodrowego
 • entezopatie (np. łokieć tenisisty, ostroga piętowa)
 • zespół bolesnego barku
 • ból pleców
 • ból okolicy stawu krzyżowobiodrowego i kości guzicznej
 • neuralgia popółpaścowa
 • neuralgia trójdzielna
 • neuralgia międzyżebrowa
 • szyjnopochodny ból głowy
 • zespół cieśni nadgarstka
 • ból kikuta po amputacji

 Blokady najczęściej wykonywane są przy bólach lędźwiowo-krzyżowych towarzyszących chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa oraz przy przepuklinach krążka międzykręgowego z objawami korzeniowymi (rwa kulszowa, udowa). Polega na wprowadzeniu igły w okolicę stawu międzywyrostkowego i podaniu
w to miejsce leku. Jeżeli pacjent ma objawy rwy, przemieszczamy igłę dalej w kierunku otworu międzykręgowego i wyrostka poprzecznego, czyli miejsca, w którym nerw rdzeniowy opuszcza kręgosłup
i tam jest podany lek. Zabieg można wykonać w każdym odcinku kręgosłupa; zarówno w bólu przewlekłym, jak i ostrym, trwającym kilka dni czy tygodni. Zabieg trwa 10 -20 minut, a po kolejnych 15 minutach
chory opuszcza gabinet. Procedura jest bezpieczna, krótka, bezbolesna i wykonywana ambulatoryjnie.
Inne częste wskazania wykonania blokad to neuralgie, kiedy zawodzi złożone leczenie farmakologiczne.
W badaniu USG widoczne są duże pnie nerwowe, co pozwala na precyzyjne wstrzyknięcie leku,
np. w zespole mięśnia gruszkowatego z objawami rwy kulszowej czy w rwie udowej. Małe nerwy
to drobne struktury niewidoczne bezpośrednio w USG, które lokalizuję po charakterystycznych punktach anatomicznych, obok których nerwy te przebiegają jak w meralgii czyli neuralgii nerwu skórnego bocznego uda lub neuropatii nerwu biodrowo podbrzusznego i biodrowo-pachwinowego a także neuralgii (Arnolda) nerwu potylicznego. Blokady do przestrzeni zewnątrzoponowej kanału kręgowego dają najlepsze efekty
w leczeniu zespołów korzeniowych zarówno w pierwszorazowym wypadnięciem krążka miedzykręgowego
a także u chorych z wielosegmentową chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, kręgozmykiem gdy wyczerpały się możliwości złożonego leczenie farmakologicznego i zachowawczego, zaś ból ma charakter przewlekły.

 

Blokada selektywna korzyści

Do blokady selektywnej używam różnej długości igieł, w zależności od tego, na jaką głębokość staram się wprowadzić lek. Jest ona wykonywany pod kontrolą USG co daje dużą pewności, że koniec igły uda się umieścić w miejscu zmienionym chorobowo. Zabieg jest precyzyjny i bezpieczny ze zmniejszeniem ryzyka uszkodzenia struktur towarzyszących nerwom.

Jak leczymy ból spowodowany przepukliną krążka międzykręgowego?

Techniki interwencyjne leczenia bólu wykorzystujemy na wszystkich etapach leczenia objawów dyskopatii.
W fazie ostrej choroby, kiedy silny ból uniemożliwia wykonywanie najprostszych funkcji życiowych
i nie ustępuje po intensywnym leczeniu farmakologicznym Na etapie przewlekłym objawów bólowych
kiedy to pomimo leczenia utrzymują się dolegliwości uniemożliwiające powrót do codziennych obowiązków domowych i zawodowych. Przy nawrocie objawów dyskopatii, W tej chorobie często nie dochodzi do trwałego wyleczenia i zdarzają się nawroty dolegliwości z czasem coraz dłuższe i oporne na leczenie.